• Enisa

  Vedúci predstavitelia EÚ schválili nové pravidlá fungovania pre agentúru ENISA

  Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia 10. decembra 2018 schválili Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Act), ktoré posilňuje postavenie agentúry ENISA a priznáva jej postavenie Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Toto nariadenie priznáva agentúre ENISA široký mandát v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Agentúra bude môcť poskytovať lepšiu podporu a spoluprácu členským krajinám pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a reagovaní na...
 • Cyber Coalition

  Slovenská republika sa aj tento rok zúčastnila medzinárodného cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 2018

  27. až 29. novembra sa v estónskom Tartu uskutočnilo jedno z najväčších a najkomplexnejších cvičení v oblasti kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 2018. Na tomto cvičení sa zúčastnilo celkovo 28 krajín s viac ako 700 účastníkmi. Slovenská republika je už tradičným účastníkom tohto cvičenia a tento rok tomu nebolo inak. Jedenásty ročník cvičenia Cyber Coalition 2018 bol zameraný na rôzne aspekty...
 • Foto_Final_CMYK

  Diskusia o smernici NIS a o ochrane kritickej informačnej infraštruktúry je stále potrebná

  30. novembra 2018 sa v Bratislave uskutočnilo v poradí druhé spoločné podujatie Národného bezpečnostného úradu a Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Počas workshopu sa jasne potvrdilo, že bezpečnostní odborníci, verejné autority a relevantné odvetvia musia neustále udržiavať konštruktívny dialóg o svojich potrebách a skúsenostiach zo zavádzania smernice NIS do praxe a ochrany kritickej informačnej infraštruktúry. Workshopu sa zúčastnilo...
 • workshop_azerbajdzan_16.11.2018

  Národný bezpečnostný úrad prispel Azerbajdžanu svojimi skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  15. -16. novembra 2018 usporiadala Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom dopravy, komunikácií a technológií Azerbajdžanu kybernetický workshop Výzvy, trendy a skúsenosti EÚ. Podujatie v Baku sa uskutočnilo v kontexte zintenzívnenia vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom v rámci programu TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) určeného na poskytovanie technickej asistencie a výmenu informácií s nečlenskými partnerskými krajinami. Cieľom workshopu bolo ponúknuť Azerbajdžanu...
 • upozornenie_vyzva

  Upozornenie a výzva

  Upozornenie Prevádzkovatelia základnej služby, ktorí sa už identifikovali na základe tretieho bodu § 3 písm. k) zákona č. 69/2018  Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sú zároveň povinní skúmať prípadné prekročenie identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby. Títo prevádzkovatelia základnej služby sú povinní zaslať úradu...