• Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget A. Brinková

  Dohoda s USA spečatená po viac ako dvoch desaťročiach

  Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa Spojených štátov amerických Bridget Brinková podpísali medzivládnu zmluvu o ochrane utajovaných skutočností. Dokument schválila vo februári vláda a poverila riaditeľa na jej podpis. Dohodu inicioval práve NBÚ, pretože jej pôvodné znenie bolo z roku 1995, teda z čias, keď úrad ešte neexistoval. Viac ako dve desaťročia obsahovala nezrovnalosti v terminológii a nezohľadňovala právne úpravy,...
 • Privítanie delegácie z Indonézie

  Skúsenosti s bezpečnosťou putujú do Indonézie

  Naši príslušníci prijali v Národnom bezpečnostnom úrade návštevu z ďalekej Indonézie. Prevažne parlamentná delegácia sa na Slovensku zaujímala o skúsenosti pri digitalizácii štátu. V súčasnosti sú digitálna transformácia a reforma smerom k e-governmentu prioritami Jakarty pre nadchádzajúce desaťročie. Kybernetická bezpečnosť je v prípade takejto zmeny nevyhnutným hlavným pilierom. Delegáciu sprevádzali aj zástupcovia vlády a indonézskej...
 • Hand working with Standard Quality Control Certification Assurance Guarantee Internet Business Technology Ui.

  Dôležitá akreditácia pre Kompetenčné centrum

  Európska komisia oficiálne potvrdila, že Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), teda príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov. KCCKB zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra (NCC). Od začiatku mája má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov. NCC...