• Roman Konečný prevzal titul ECU – efektívny používateľ modelu CAF od predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Pavla Pavlisa

  Obhájili sme kvalitu

  Národný bezpečnostný úrad opäť potvrdil, že sa v systéme manažérstva kvality uberá dobrým smerom.   Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prevzal titul ECU – efektívny používateľ modelu CAF od predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Pavla Pavlisa. Na jeho získanie je potrebné splniť medzinárodné štandardy.    „Som veľmi rád,...
 • ISO fotka

  Národný bezpečnostný úrad získal ďalšie osvedčenie o kvalite svojej činnosti

  NBÚ sa stal držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu systému manažérstva kvality. Dokument potvrdzuje zhodu vybudovaného manažmentu kvality na úrade s prísnymi požiadavkami normy ISO 9001:2015. Certifikácia je zameraná na výkon činností ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Získanie certifikátu je iba začiatkom. Dlhodobým cieľom úradu je udržať...
 • 2024 v kyber_N1-09

  Naše predpovede na rok 2024: Nová smernica a staronové útoky

  Rozvoj technológií, nová legislatíva a bezpečnostná situácia – to sú témy, ktoré budú v roku 2024 najviac hýbať kybernetickou bezpečnosťou na Slovensku. Vyplýva to z prognóz očakávaného vývoja v roku 2024, ktoré analyzoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Pre Slovensko a Európsku úniu bude jednou z najdôležitejších udalostí implementácia smernice NIS2, ktorej zavedenie pomôže zvýšiť odolnosť nášho kybernetického priestoru voči aktuálnym bezpečnostným...