• Reakcia NBÚ

    Reakcia NBÚ na medializované informácie o polygrafickom vyšetrení príslušníčky ÚIS

    Národný bezpečnostný úrad nevykonáva ani nemôže vykonávať akékoľvek úkony s detektorom lži len tak pre hocikoho, keď si dotyčný zmyslí, že potrebuje potvrdiť svoje argumenty. Na tieto účely existujú rôzne súkromné spoločnosti. NBÚ postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Ak má byť niekto posadený na polygraf, môže sa tak udiať v dvoch prípadoch: 1. v previerkovom procese, ak chce...
  • Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

    Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti, ale jeden mesiac nestačí

    Pandémia, digitalizácia, práca a vzdelávanie na diaľku a nepostačujúce digitálne zručnosti upriamujú pozornosť na kybernetickú bezpečnosť používateľov aj organizácií.  Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo nedbanlivosť používateľov. Jednoduchá rada znie už od roku 2020 – Uvažuj skôr, než klikneš. Október je vyhlásený...