• KB

  Kybernetická bezpečnosť stále nie je prioritou ani v malých a stredných podnikoch

  Malé a stredné podniky vnímajú hrozby kybernetických incidentov, no napriek tomu majú na bezpečnosť vyčlenený len zlomok rozpočtu. Až dve tretiny opýtaných podnikov nevykonali počas svojho fungovania ani raz analýzu rizík. Najmä pandémia a vojna na Ukrajine ukazujú, ako veľmi sa podnikateľský aj verejný sektor stáva cieľom pre útočníkov v kybernetickom priestore. Okrem tradičných veľkých firiem bývajú významným...
 • Riaditeľ NBÚ privítal veľvyslanca ČR

  NBÚ navštívil veľvyslanec ČR na Slovensku

  Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes prijal veľvyslanca Českej republiky Tomáš Tuhého. Hlavnou témou ich spoločného stretnutia boli najmä aktivity našich českých susedov, ktorí od 1. júla predsedajú Európskej únii. Priority českého predsedníctva takmer jednoznačne „stanovila“ vojna na Ukrajine. Praha sa plánuje zamerať na 5 prioritných oblastí počas necelého polroka, ktorý ešte na predsedníctvo...
 • NBU_NUKIB 28.6.2022_1

  Výmena skúseností s českým NÚKIB

  Výmena skúseností o regulácii kybernetickej bezpečnosti. To bola hlavná téma workshopu, ktorý koncom júna zorganizoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) a český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Predstavitelia úradov diskutovali o slovenskej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti, o prístupe ku zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti a o koordinácii výkladovej praxe...
 • Správa KB

  Prvý raz s prieskumom aj odpočtom úloh

  Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes predložil Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky Správu o kybernetickej bezpečnosti za rok 2021. Dokument obsahuje všeobecné hodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľov základnej služby, analýzu pokrokov aj nedostatkov v jednotlivých sektoroch a podsektoroch, stav zamestnanosti a vzdelávanie v tomto segmente či aktivity na legislatívnej aj nelegislatívnej úrovni v roku 2021.  Vôbec prvý raz NBÚ v správe...
 • Hand working with Standard Quality Control Certification Assurance Guarantee Internet Business Technology Ui.

  Dôležitá akreditácia pre Kompetenčné centrum

  Európska komisia oficiálne potvrdila, že Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), teda príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov. KCCKB zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra (NCC). Od začiatku mája má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov. NCC...