• Diskusný panel konferencie ITAPA

  Kybernetická bezpečnosť nepozná výnimky

  Desiatky verejných podujatí sa tento rok presunuli z konferenčných sál pred monitory. Výnimku nemala v tomto smere ani najväčšia IT konferencia na Slovensku. ITAPA už takmer dve desaťročia spája na pódiu súkromný sektor so štátnou a verejnou správou. Na platforme má už tradične svoje miesto aj Národný bezpečnostný úrad. Na konferencii Jarná ITAPA 2020 úrad zastupovalo hneď niekoľko...
 • NBU_FS SR

  NBÚ bude bližšie spolupracovať s finančnou správou

  Národný bezpečnostný úrad a finančná správa sa dohodli na bližšej spolupráci. Riaditeľ úradu Roman Konečný a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová podpísali dohodu ešte začiatkom mája, účinnosť nadobudla 14. mája 2020. Vzájomná spolupráca by mala byť rýchlejšia a adresnejšia. Cieľom dohody je efektívnejšia činnosť najmä v oblasti personálnej a priemyselnej bezpečnosti. Spoločné úsilie by sa malo prejaviť aj v oblasti kybernetickej...
 • MG_3413

  Vláda si kladie za cieľ posilniť zodpovednosti úradu

  Národný bezpečnostný úrad hodnotí veľmi pozitívne znenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré 30. apríla 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky. Kabinet si v programe kladie za cieľ posilniť zodpovednosti úradu. Kybernetická bezpečnosť bude patriť k najväčším bezpečnostným prioritám novej vlády a systém ochrany utajovaných skutočností bude optimalizovaný a modernizovaný. Vláda v dokumente spomína najmä kybernetické útoky na kritickú...
 • kompetencne-centrum-1

  KCCKB získalo akreditáciu pre certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti

  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, príspevková organizácia NBÚ, úspešne zavŕšilo proces akreditácie podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti a stalo sa tak prvým certifikačným orgánom v tejto oblasti. Kompetenčné centrum je týmto oprávnené certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti. To predstavuje významný prvok podporujúci zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Certifikáciu audítorov...
 • TI-NBU-Color

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dosiahlo najvyšší stupeň medzinárodného uznania CSIRTu, úroveň „Certified“ v organizácii Trusted Introducer

  26. marca sa Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT stalo prvým slovenským certifikovaným pracoviskom v organizácii Trusted Introducer, ktorá združuje jednotky CSIRT po celom svete. Na to, aby pracovisko dosiahlo status „Certified“, musí splniť náročné podmienky, založené na systéme merania vyspelosti jednotiek CSIRT, ktorý je známy ako SIM3 (Security Incident Management Maturity Model). Tento model je používaný...