• Vyrobene-v-EU

  Vyrobené v Európe

  Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ECSO) posilňuje konkurencieschopnosť tohto trhového segmentu v očiach sveta. Odborná neziskovka prišla s marketingovým nástrojom, ako označovať európske produkty pre účely kybernetickej bezpečnosti – pôjde o virtuálne označenie CYBERSECURITY MADE IN EUROPE. Vďaka tomuto obchodnému štítku sa bude dať ľahšie zistiť, že produkt pochádza práve z dielne niektorých z európskych krajín. Zaručí...
 • Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti dostala od vlády zelenú

    Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Materiál kabinetu predkladal Národný bezpečnostný úrad, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy v tejto oblasti. Dokument reflektuje strategické smerovanie štátu v oblasti bezpečnosti, zohľadňuje princípy Bezpečnostnej stratégie SR, vychádza aj zo strategických dokumentov NATO, EÚ, OECD a OSN. Stratégia je určená pre všetky...
 • Európska komisia

  EÚ predstavila novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti

  Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell predložili tzv. „nový balík kybernetickej bezpečnosti“. Obsahuje novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ ako kľúčový prvok formovania digitálnej budúcnosti Európy, Plánu obnovy pre Európu a Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu. Hlavným cieľom stratégie je posilniť spoločnú odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám a pomôcť zabezpečiť,...
 • Jaroslav Naď, Martin Klus, Peter Kovařík a Rastislav Janota

  NBÚ nechýbal na najväčšej IT konferencii na Slovensku

  Bratislava bola opäť dejiskom Medzinárodného kongresu ITAPA 2020. Na najväčšej IT konferencii na Slovensku nechýbali ani zástupcovia Národného bezpečnostného úradu. V trojdňovom programe sa zhostili aj úloh moderátorov a spíkrov. Úrad zastupovali riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota, jeho zástupca Milan Pikula a riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura. Kým...
 • KCCKB

  KCCKB podpísalo partnerskú dohodu s Fakultou managementu UK

  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) uzavrelo prvú partnerskú dohodu s akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského Michal Greguš a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci. Obe strany si od partnerstva sľubujú ekonomické a spoločenské prínosy pre Slovensko najmä v oblasti výskumu a vývoja. Signatári memoranda budú praktickými aktivitami podporovať rast úrovne a kvality vzdelávania. Dôraz...