• accessibility-3570138_1920

  Štát a mobilní operátori: na bezpečnosti 5G sietí nám záleží

  6. augusta 2020 sa na pôde Národného bezpečnostného úradu uskutočnilo stretnutie k bezpečnosti sietí 5. generácie a k otázkam implementácie tzv. 5G toolboxu. Na rokovanie, ktoré iniciovali riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal, prijali pozvanie najvyšší predstavitelia všetkých štyroch poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb. Stretnutie sa uskutočnilo v čase prípravy prvého draftu...
 • the-legal-4926021_1920

  O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti chceme diskutovať

  Na Národnom bezpečnostnom úrade 5. augusta 2020, za účasti riaditeľa úradu Romana Konečného, prebehli konzultácie k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Rozhovory sa uskutočnili v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov s profesijnými združeniami, prevádzkovateľmi základných služieb a ďalšími subjektami. Okruh účastníkov nebol ničím obmedzený a zúčastnili sa ho všetky subjekty, ktoré prejavili záujem konzultovať jednotlivé aspekty...
 • 5G

  Členské štáty zverejnili spoločnú správu o implementácii 5G toolboxu

  Agentúra ENISA s Európskou komisiou zverejnili spoločnú správu, ktorá popisuje pokrok v implementácii tzv. 5G toolboxu v členských štátoch. 5G toolbox vyšiel 29. januára 2020. Obsahuje spoločný prístup k objektívnemu posúdeniu identifikovaných rizík a vhodných opatrení na ich zmiernenie. Členské štáty po vydaní toolboxu začali implementovať jednotlivé opatrenia na základe národných posúdení rizík, čím podporili a prihlásili sa ku koordinovanému prístupu...
 • Prieskum spokojnosti a kvality

  Aj slovenské firmy sa môžu zapojiť do prieskumu EÚ o stave kybernetickej bezpečnosti

  Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) spúšťa prieskum pre malé a stredné podniky. Potrvá dva mesiace a tvorcovia si od neho sľubujú, že poskytne detailnejší obraz o tom, v akom stave je úroveň ich digitálnej bezpečnosti a pripravenosť na krízy ako pandémia COVID-19. Firmy sa v prieskume môžu vyjadriť, v čom vidia najväčšie výzvy, alebo aké najčastejšie prekážky zažívajú v oblasti kybernetickej bezpečnosti....