• Generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura pri podpise dohody.

    KCCKB rozširuje svoje portfólio partnerov. Bude spolupracovať s Fakultou informatiky a informačných technológií STU

    Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) spolupracuje s ďalšou akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci. Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií...
  • KB

    Míľnik pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie

    Európska únia zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií (ECC – European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) a sieť národných koordinačných centier. Cieľom je posilniť spôsobilosti Únie v kybernetickej bezpečnosti a doplniť existujúce kapacity na európskej aj národnej úrovni. Iniciatívu prezentovala Európska komisia už v roku 2018, pričom už od počiatku sa sústreďovala...