• Table-TOP-NBU-Color

  SK-CERT pripravuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT organizuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení, ktoré preveria pripravenosť jednotlivých účastníkov voči kybernetickým hrozbám. Cieľom cvičenia bude precvičiť manažérske postupy a rozhodnutia pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a ukázať presah kybernetickej bezpečnosti a jej incidentov do rôznych oblastí manažmentu spoločnosti. Table-Top cvičenie je netechnické cvičenie, zamerané na tréning rozhodovania v situáciách, kedy...
 • AB-Sorea

  Úrad predstavil novú vyhlášku o administratívnej bezpečnosti

  29. októbra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v hoteli Sorea Regia prezentáciu novej vyhlášky o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti. V hlavnej časti prezentácie boli podrobne a názorne vysvetlené jednotlivé ustanovenia novej právnej úpravy (účinnej od 1. januára 2020) a ich aplikácia na príkladoch informatívne vypracovaných vzorov. Veľká...
 • 2019-10-07-SBF

  Kybernetická bezpečnosť je fenoménom 21. storočia

  7. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice – Depozitnej knižnice NATO v Bratislave konal 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra organizovaného Euroatlantickým centrom pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Podujatie slávnostne otvorila generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová, spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s prezidentom...
 • 5G-NBU-Color

  Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

  Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks – High-level report). Riziká spojené so sieťami a technológiami 5G sú v správe posudzované v 5 základných oblastiach: Hrozby a aktéri – správa uvádza scenáre ohrozenia, ktoré môžu...