• cin-roka

  Pracovný tím NBÚ nominovaný na ocenenie Úradnícky čin roka

  26. novembra 2019 sa v priestoroch Hub Hub v Bratislave uskutočnilo historicky prvé slávnostné odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka organizované Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ocenením prevzali Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu. Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka bolo zviditeľniť iniciatívnosť,...
 • advanced

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo Advanced status vyspelosti jednotky CSIRT

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo v meraní vyspelosti CSIRT jednotky status „Advanced“, teda najvyšší stupeň hodnotenia podľa pravidiel Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Vyspelosť jednotky CSIRT je podľa kritérií ENISA merateľný súbor parametrov z rôznych oblastí, ktoré sú v rámci jednotky riešené. Spôsob riešenia jednotlivých parametrov určuje mieru vyspelosti jednotky CSIRT. CSIRT Network používa metriku...
 • hands4

  Okrúhly stôl komunity kybernetickej bezpečnosti

  27. novembra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v poradí druhý okrúhly stôl venovaný aktuálnym témam kybernetickej bezpečnosti. Pozvanie prijali predstavitelia odbornej verejnosti z radov orgánov verejnej moci, profesijných združení a prevádzkovateľov základných služieb. Stretnutie otvoril riaditeľ úradu Roman Konečný prezentovaním svojho zámeru spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry a odštartovať efektívnu a otvorenú diskusiu k spoločným prienikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti....
 • Table-TOP-NBU-Color

  SK-CERT pripravuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT organizuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení, ktoré preveria pripravenosť jednotlivých účastníkov voči kybernetickým hrozbám. Cieľom cvičenia bude precvičiť manažérske postupy a rozhodnutia pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a ukázať presah kybernetickej bezpečnosti a jej incidentov do rôznych oblastí manažmentu spoločnosti. Table-Top cvičenie je netechnické cvičenie, zamerané na tréning rozhodovania v situáciách, kedy...
 • AB-Sorea

  Úrad predstavil novú vyhlášku o administratívnej bezpečnosti

  29. októbra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v hoteli Sorea Regia prezentáciu novej vyhlášky o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti. V hlavnej časti prezentácie boli podrobne a názorne vysvetlené jednotlivé ustanovenia novej právnej úpravy (účinnej od 1. januára 2020) a ich aplikácia na príkladoch informatívne vypracovaných vzorov. Veľká...