• 5G-NBU-Color

  Európsky toolbox kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

  29. januára 2020 členské štáty EÚ, s podporou Európskej komisie a agentúry ENISA, zverejnili Toolbox pre ošetrenie rizík v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou 5G sietí (Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures). Dokument vznikol ako jeden z výstupov Odporúčania Komisie (EÚ) 2019/534 z 26. marca 2019 o kybernetickej bezpečnosti sietí 5G. Po Spoločnom európskom posúdení rizík súvisiacich s 5G sieťami...
 • kompetencne-centrum

  Úrad zriadil Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

  1. januára 2020 začala pôsobiť príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Kompetenčné centrum bolo zriadené zriaďovacou listinou, ktorá bola vydaná 16. decembra 2019 rozhodnutím riaditeľa Národného bezpečnostného úradu podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Vznik kompetenčného centra vychádza aj z návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa...
 • Memorandum-o-spolupraci-NBU-ISACA

  Úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad 23. januára 2020 Memorandum o spolupráci so slovenským zastúpením Asociácie auditu a kontroly informačných systémov (ISACA Slovensko). Strany memoranda sa dohodli na spolupráci pri zastrešovaní odborných diskusií, prezentácii najvhodnejších prístupov k vzdelávaniu v informačnej...
 • SK-Cert-Varovanie

  Varovanie pred možným zvýšením škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred možným zvýšením aktivít zo strany niektorých štátom podporovaných APT skupín alebo jednotlivcov v globálnom kybernetickom priestore, teda aj v kybernetickom priestore Slovenskej republiky z dôvodu zvýšeného napätia v blízkovýchodnom regióne. Zvýšené geopolitické napätie a hrozby agresie môžu viesť ku kybernetickým útokom na rôzne ciele v kybernetickom priestore najmä členských krajín NATO a tiež...
 • advanced

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo Advanced status vyspelosti jednotky CSIRT

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo v meraní vyspelosti CSIRT jednotky status „Advanced“, teda najvyšší stupeň hodnotenia podľa pravidiel Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Vyspelosť jednotky CSIRT je podľa kritérií ENISA merateľný súbor parametrov z rôznych oblastí, ktoré sú v rámci jednotky riešené. Spôsob riešenia jednotlivých parametrov určuje mieru vyspelosti jednotky CSIRT. CSIRT Network používa metriku...