• NBÚ vypracoval Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti

  Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Jej vypracovanie predpokladá zákon o kybernetickej bezpečnosti, ako aj Plán práce vlády SR na II. polrok 2020. Dokument kontinuálne nadväzuje na Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 2015 až 2020. Reflektuje strategické smerovanie štátu v oblasti bezpečnosti, zohľadňuje princípy Bezpečnostnej stratégie...
 • KCCKB

  KCCKB podpísalo partnerskú dohodu s Fakultou manažmentu UK

  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) uzavrelo prvú partnerskú dohodu s akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty manažmentu Univerzity Komenského Michal Greguš a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci. Obe strany si od partnerstva sľubujú ekonomické a spoločenské prínosy pre Slovensko najmä v oblasti výskumu a vývoja. Signatári memoranda budú praktickými aktivitami podporovať rast úrovne a kvality vzdelávania. Dôraz...
 • Cvičenie NATO Cyber Coalition

  Riaditeľ SK-CERT: Cvičenie NATO nás má pripraviť na všetko

  Viacero slovenských bezpečnostných zložiek, vrátane Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, ale aj vládnej jednotky CSIRT.sk, v týchto dňoch cvičí s kolegami zo Severoatlantickej aliancie rôzne mechanizmy a postupy spoločnej kybernetickej obrany. Cyber Coalition trvá od 16. do 20. novembra a je vlajkovou loďou cvičení NATO v oblasti kybernetickej obrany. Slovensko sa na ňom pravidelne zúčastňuje už...