• Memorandum-o-spolupraci-NBU-ISACA

  Úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad 23. januára 2020 Memorandum o spolupráci so slovenským zastúpením Asociácie auditu a kontroly informačných systémov (ISACA Slovensko). Strany memoranda sa dohodli na spolupráci pri zastrešovaní odborných diskusií, prezentácii najvhodnejších prístupov k vzdelávaniu v informačnej...
 • SK-Cert-Varovanie

  Varovanie pred možným zvýšením škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred možným zvýšením aktivít zo strany niektorých štátom podporovaných APT skupín alebo jednotlivcov v globálnom kybernetickom priestore, teda aj v kybernetickom priestore Slovenskej republiky z dôvodu zvýšeného napätia v blízkovýchodnom regióne. Zvýšené geopolitické napätie a hrozby agresie môžu viesť ku kybernetickým útokom na rôzne ciele v kybernetickom priestore najmä členských krajín NATO a tiež...
 • advanced

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo Advanced status vyspelosti jednotky CSIRT

  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo v meraní vyspelosti CSIRT jednotky status „Advanced“, teda najvyšší stupeň hodnotenia podľa pravidiel Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Vyspelosť jednotky CSIRT je podľa kritérií ENISA merateľný súbor parametrov z rôznych oblastí, ktoré sú v rámci jednotky riešené. Spôsob riešenia jednotlivých parametrov určuje mieru vyspelosti jednotky CSIRT. CSIRT Network používa metriku...
 • hands4

  Okrúhly stôl komunity kybernetickej bezpečnosti

  27. novembra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v poradí druhý okrúhly stôl venovaný aktuálnym témam kybernetickej bezpečnosti. Pozvanie prijali predstavitelia odbornej verejnosti z radov orgánov verejnej moci, profesijných združení a prevádzkovateľov základných služieb. Stretnutie otvoril riaditeľ úradu Roman Konečný prezentovaním svojho zámeru spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry a odštartovať efektívnu a otvorenú diskusiu k spoločným prienikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti....