• Reakcia NBÚ

  Riaditeľ NBÚ: Za našou prácou si stojím, mediálne hry odmietame

  Slovenské bezpečnostné zložky momentálne prežívajú azda najnáročnejšie obdobie od svojho vzniku. Ukazuje sa, že niektorí poprední predstavitelia polície, justície a ďalších inštitúcií zabudli na prísahy, ktoré skladali, a niekoľko rokov zneužívali svoje postavenie pre mocenské ambície alebo chamtivosť. Verejnosť je svedkom masívneho vyšetrovania a súdnych procesov, ale aj absolútneho informačného chaosu, ktorý sa snaží navodiť...
 • Akreditácia

  KCCKB získalo sériu akreditácií a je slovenským unikátom

  Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti akreditácie pre posudzovanie zhody systémov manažérstva.  Ide o certifikáciu systémov riadenia informačnej bezpečnosti (podľa ISO/IEC 27001), systémov riadenia IT služieb (podľa ISO/IEC 20000-1), systémov manažérstva kvality (podľa ISO 9001) a systémov riadenia kontinuity činností (podľa ISO 22301). KCCKB spĺňa túto kombináciu ako jediný orgán...
 • Efektívnejší a profesionálnejší – NBÚ získal medzinárodný certifikát kvality Effective CAF User

  Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Katarína Surmíková Tatranská oficiálne odovzdala do rúk riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného certifikát kvality Effective CAF User (ECU). NBÚ ním napĺňa ďalší z bodov svojho strategického rozvoja. Certifikát potvrdzuje deklarovaný zámer, že manažéri aj príslušníci urobia v nadchádzajúcich rokoch všetko pre to, aby vybudovali z nášho úradu modernú inštitúciu. Odovzdaniu certifikátu...
 • Národná rada Slovenskej republiky v Bratislave

  Zelená pre novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti

  Národná rada Slovenskej republiky včera presvedčivo schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Za mierne upravené znenie legislatívy hlasovalo 97 poslancov zo 136 prítomných zákonodarcov z oboch strán politického spektra. Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády, ale aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady...