Konferencia o kybernetickej bezpečnosti

Seminár o kybernetickej bezpečnosti zaplnil priestory Technopolu

V bratislavskom Congress Centre Technopol sa 30. mája 2016 uskutočnil seminár o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, ktorý organizoval úrad. Cieľom semináru bolo vzájomné stretnutie odborníkov na problematiku kybernetickej bezpečnosti z prostredia súkromnej sféry, akademickej obce a so zástupcami jednotlivých rezortov. Úrad chcel touto cestou predstaviť súčasný stav kybernetickej bezpečnosti a jeho víziu, ktorou sa bude oblasť uberať. Počas seminára mali  účastníci možnosť si vypočuť štyri prezentácie od príslušníkov úradu a to na témy:

  • NBÚ a jeho pôsobnosť v kybernetickej bezpečnosti
  • Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 2020
  • Smernica NIS a jej transpozícia do národnej legislatívy
  • Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti 

Po prezentáciách dostali pozvaní priestor na vzájomnú diskusiu, ktorá bola pre úrad dôležitou súčasťou seminára.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality