Na konferencii v Amsterdame mal aj úrad svojho zástupcu

Konferencia Digital and Open Government v Amsterdame

V dňoch 1.-3. júna 2016 sa v Amsterdame uskutočnila medzinárodná konferencia Digital and Open Government. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia o stave kybernetickej bezpečnosti na Slovensku, ktorú prezentoval úrad prostredníctvom svojho zástupcu.

Úrad ako národná autorita v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa aktívne zapája do prezentovania problematiky doma, ale aj v zahraničí. Túto iniciatívu ocenilo aj Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli, vzhľadom na prebiehajúce prvé slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Budovanie profesionálneho obrazu úradu ako zodpovedného partnera v zahraničí je jednou z priorít, ktoré úrad plánuje rozvíjať aj naďalej.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality