Podpísanie verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Podpísanie verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

V Štrasburgu sa 5. júla 2016 uskutočnil ceremoniál podpísania verejno-súkromného partnerstva medzi Európskou komisiou (EK) a Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti (ECSO). Za EK zmluvu podpisoval eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger a za ECSO jej prvý predseda Luigi Rebbufi. Úrad ako zakladajúci člen ECSO sa ceremoniálu zúčastnil prostredníctvom svojho zástupcu. Zmluvu následne podpísali všetci zástupcovia členov ECSO.

Verejno-súkromné partnerstvo má za cieľ rozvíjať vzájomnú spoluprácu v otázkach kybernetickej bezpečnosti medzi verejným a súkromným sektorom. Prínosom je aj zdieľanie inovatívnych postupov a riešení pre rôzne odvetvia, ako sú energetika, zdravotníctvo, doprava a financovanie. EK stanoví opatrenia, ktorých cieľom je riešiť fragmentáciu trhu kybernetickej bezpečnosti v EÚ, napríklad pri certifikácii produktov a služieb. Do roku 2020 má verejno-súkromné partnerstvo priniesť investície vo výške 1,8 miliardy eur.

Úrad má za prioritu rozvíjať verejno-súkromné partnerstvo aj na národnej úrovni a zapojiť do problematiky oblasti kybernetickej bezpečnosti čo najširšiu odbornú verejnosť. Na komunikáciu a rozvíjanie spolupráce verejného sektora, súkromného sektora a akademickej obce slúži platforma Komisie riaditeľa úradu pre kybernetickú bezpečnosť.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality