Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo obrany SR organizovalo 20. júla 2016 konferenciu o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú otvoril minister obrany Peter Gajdoš. Cieľom podujatia bolo prediskutovať na odbornej úrovni možnosti spolupráce v kybernetickej bezpečnosti. 

Pozvanie na udalosť prijal aj úrad, za ktorý jeho vyslaný zástupca vystúpil v sekcii spolupráca na politickej úrovni s témou prezentácie “The challenges of cyber space regulation” (Výzvy regulácie kybernetického priestoru).

Viac informácií nájdete tu.

Foto: MO SR – Ivan Kelement

 Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality