Budova Rady EÚ počas slovenského predsedníctva

Slovensko prvýkrát viedlo skupinu Friends of Presidency on Cyber Issues

V Bruseli sa 22. júla 2016  v priestoroch Rady EÚ uskutočnilo zasadnutie skupiny  Friends of Presidency on Cyber Issues (Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti).

Zasadnutie viedla prvýkrát Slovenská republika, ako predsedajúca krajina Rady EÚ 2016. Skupinu tvoria zástupcovia všetkých členských krajín EÚ a zameriava sa predovšetkým na otázky kybernetickej bezpečnosti. Na začiatku zasadnutia sa v stručnosti predstavili hlavné priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Slovenskí zástupcovia prítomným predstavili aj priority v rámci predsedania skupine Friends of Presidency on Cyber Issues a následne pokračovalo zasadnutie štandardne.

Slovenskú republiku v skupine zastupujú príslušníci úradu spoločne s pracovníkmi zo Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality