Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

V októbri nás čaká Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month – ECSM) je kampaňou Európskej únie a cieľom je zvyšovanie povedomia ohľadom kybernetickej bezpečnosti u občanov EÚ. Prostredníctvom osvety informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania praktík a súťaží sa kampaň usiluje o zmenu vnímania bezpečnostných rizík.

Október je už každoročne Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti a organizuje ho Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), Generálne riaditeľstvo Európskej komisie DG CONNECT v spolupráci s ich partnermi.

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa zameriava na:

  • budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je jednou z priorít identifikovaných v Stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie,
  • budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS – network and information security), ktorou sa zaoberá smernica NIS,
  • propagáciu bezpečného používania Internetu všetkými používateľmi,
  • vybudovanie zoznamu úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia prostredníctvom ECSM,
  • zahrnutie relevantných inštitúcií,
  • vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu,
  • zvýšenie záujmu o informačnú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

Hlavným odkazom ECSM je: „Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou! Zastavte sa. Premýšľajte. Pripojte sa. (STOP.THINK.CONNECT)“

 

Viac informácií nájdete na: https://cybersecuritymonth.eu/

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality