ilustracna_foto_DS

Zákon o dôveryhodných službách nadobudol účinnosť

V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o dôveryhodných službách, ktorý nahrádza v plnom rozsahu zákon o elektronickom podpise. Nový zákon upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb a pôsobnosť úradu v tejto oblasti.

Zákon vznikol na základe prijatia európskeho nariadenia eIDAS, ktorého cieľom je v členských krajinách EÚ zosúladiť požiadavky pre vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie.

 

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality