Workshop_NIS

V Bratislave sa uskutočnil Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ

Úrad v spolupráci s Agentúrou EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť  (ENISA) organizoval v dňoch 17. – 18. októbra 2016 v Bratislave Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ. Išlo o jedno z oficiálnych podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Primárnym cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti špecifické výzvy a príležitosti, ktoré pre EÚ a členské štáty vyplynuli po prijatí smernice NIS.

Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu Národného bezpečnostného úradu, ktorý prítomných privítal na odbornom stretnutí, počas ktorého zástupcovia členských krajín, orgánov EÚ a pozvaní hostia z priemyselného sektora (Microsoft, Google) diskutovali, ako smernicu implementujú do národných legislatív.

Popri ťažiskovej téme implementácie smernice NIS sa počas workshopu diskutovalo aj o národných kybernetických stratégiách zúčastnených členských krajín, ochrane infraštruktúry kritických informácií, bezpečnostných opatreniach a ohlasovaní incidentov pre poskytovateľov digitálnych služieb.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality