Budova Rady EÚ počas slovenského predsedníctva

Slovenské predsedníctvo významne posilňuje spoluprácu krajín EÚ v kybernetickom priestore

Výbor stálych zástupcov Rady EÚ schválil mandát na vytvorenie novej permanentnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti.

Jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ bolo nájsť konsenzus všetkých členských krajín EÚ a schváliť predĺženie mandátu ad hoc formácie Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti. Ambicióznejšou iniciatívou slovenského predsedníctva však bolo okrem predĺženia pôvodného mandátu, aj získanie podpory členských krajín EÚ pre vytvorenie novej stálej pracovnej skupiny, ktorá by nahradila dočasne fungujúci formát. Dnešným dňom, kedy bol oficiálne schválený nový mandát pracovnej skupiny s názvom Horizontálna pracovná skupina pre kybernetické záležitosti, môžeme konštatovať, že naše predsedníctvo významným spôsobom prispelo k posilneniu schopnosti krajín EÚ strategicky koordinovať európske kybernetické záležitosti.

Nová pracovná skupina zabezpečí efektívnu platformu na horizontálnu a strategickú koordináciu členských štátov v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej obrany, boju proti kybernetickej kriminalite a posilní medzinárodnú spoluprácu s tretími krajinami. Skupina bude môcť prejednávať nielen strategické materiály a dotknuté politiky EÚ, ale taktiež vytvorí platformu na negociáciu dôležitej legislatívy.

Slovensko týmto krokom získa do budúcna nielen lepší prehľad o tom, čo sa pripravuje v európskom a svetovom priestore, ale zároveň získa možnosť účinnejšieho a systematickejšieho presadzovania svojich strategických záujmov.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality