štátny znak na budove NBÚ

15. výročie Národného bezpečnostného úradu

V mesiaci november je tomu presne 15 rokov, kedy úrad začal so svojou činnosťou. Za tento čas prešiel mnohými zmenami, ktoré ho vyprofilovali do dnešnej podoby. Možno konštatovať, že za uplynulých 15 rokov sa úradu podarilo úspešne potvrdiť svoju pozíciu medzi štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ale aj medzi partnermi na medzinárodnej úrovni.

Pri tejto príležitosti úrad pripravil výročnú publikáciu, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti Národného bezpečnostného úradu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality