V4_final

Slovenská republika prvýkrát prebrala predsedníctvo Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť

27.-28. 10. 2016 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP). Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili predstavitelia úradu, CSIRT-u SK (DataCentrum) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Počas druhého dňa rokovania riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu Národného bezpečnostného úradu oficiálne prebral predsedníctvo v CECSP od súčasnej predsedajúcej krajiny – Poľska.

Platforma bola založená v roku 2013 z iniciatívy Českej republiky a Rakúska. Tvoria ju zástupcovia vládnych, národných a vojenských CSIRT tímov spoločne s národnými bezpečnostnými úradmi a národnými centrami kybernetickej bezpečnosti zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska.

Cieľom tejto platformy je intenzívna spolupráca susedných krajín v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to predovšetkým výmena informácií a zdieľanie know how pri kybernetických hrozbách, ako aj pri potenciálnych i úspešných kybernetických útokoch. Spoločné úsilie o inováciu opatrení v kybernetickej bezpečnosti upevňuje zainteresovaným krajinám ich pozície aj v medzinárodnom prostredí. Pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti je nutné nájsť konsenzus pri riešení nových bezpečnostných výziev a spoločne ho presadzovať aj v celoeurópskom meradle. Po prevzatí predsedníctva na rok 2017 boli ostatným členom predstavené naše priority, na ktoré by sme počas jeho trvania chceli apelovať.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality