Logo_SK-PRES

Rada ministrov pre všeobecné záležitosti schválila Závery k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy

Slovenskému predsedníctvu sa na zasadaní Rady ministrov pre všeobecné záležitosti, ktoré sa konalo 15. – 16. novembra 2016 v Bruseli, podarilo presadiť schválenie Záverov k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy a podpore konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti.

Úvodnú diskusiu o tomto strategickom dokumente zahájilo slovenské predsedníctvo s členskými štátmi v júli 2016. Materiál bol s ohľadom na citlivosť jeho obsahu a tiež s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi jednotlivými pozíciami viackrát aktualizovaný. Vo výslednom znení dohoda priorizuje potrebu rýchlej implementácie smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti naprieč Európou a následnú strategickú a operatívnu spoluprácu krajín založenú na včasnej výmene informácií o kybernetických útokoch.

V dokumente sa rozpoznáva nutnosť prípravy adekvátnych zručností a vzdelávania, zdôrazňuje sa budovanie kapacít, či opatrení na budovanie dôvery na predchádzanie kybernetickým incidentom alebo ich zmierňovanie. V neposlednom rade sa potvrdzuje záväzok členských štátov zjednodušiť prístup malých a stredných podnikov, vrátane začínajúcich firiem, pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti k finančným zdrojom. Dôraz sa kladie aj na rozvoj trhu s bezpečnými hardvérovými a softvérovými zariadeniami a naznačujú sa rámce na ich budúcu certifikáciu a validáciu.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality