HWP_Cyber_inaugural_SKPRES

Posledné zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti v rámci SK PRES

9. decembra 2016 sa v Bruseli uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti (HWP), ktoré bolo zároveň záverečným v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES).

Počas roka 2016 sa pod taktovkou Slovenskej republiky uskutočnilo päť zasadnutí skupiny, na ktorých sa slovenskému tímu zloženého zo zástupcov úradu a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli podarilo presadiť hlavné priority v oblasti kybernetickej bezpečnosti predstavené v úvode historicky prvého SK PRES.

Jednou z najdôležitejších úloh SK PRES bolo nájsť konsenzus medzi členskými krajinami a presadiť predĺženie mandátu skupiny Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti (FoP). Dôraz sa kládol predovšetkým na získanie podpory pre vytvorenie novej stálej skupiny, ktorá by nahradila dočasne fungujúci formát FoP. Toto úsilie bolo zavŕšené transformáciou skupiny na vyššiu úroveň v rámci štruktúry výborov EÚ.

Druhá hlavná priorita SK PRES v skupine súvisela s úsilím presadiť schválenie Záverov k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy a podpore konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Rada ministrov pre všeobecné záležitosti Závery schválila v novembri a Slovensko si mohlo pripísať ďalší významný úspech.  

Aj vďaka splneniu stanovených cieľov na poli kybernetickej bezpečnosti sa slovenské predsedníctvo hodnotí ako prínosné. Mnohokrát napomohlo nájsť kompromis medzi jednotlivými členskými krajinami v neľahkých otázkach ďalšieho smerovania kybernetickej bezpečnosti v EÚ.

Slovenskí zástupcovia na záver zasadnutia HWP vyslovili všetkým zúčastneným poďakovanie za spoluprácu pri napĺňaní priorít SK PRES. Pri slávnostnom prípitku zaželali predstaviteľom Malty, ktorí sa v januári ujmú predsedníctva, veľa úspechov a vyjadrili prísľub poskytnutia všetkej potrebnej súčinnosti.

HWP_Cyber_inaugural_SKPRES

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality