Konferencia_o _kybernetickej_ bezpečnosti_01

Konferenciou o kybernetických záležitostiach vyvrcholilo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

14. decembra 2016 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ uskutočnila konferencia o kybernetických záležitostiach (Conference on Cyber Issues), ako symbolické vyvrcholenie úspešného predsedníctva SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Toto významné podujatie, zaradené do oficiálneho programu pod hlavičkou predsedníctva SR v Rade EÚ, bolo organizované Stálym zastúpením SR pri EÚ v spolupráci so Slovenskou styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj (SLORD).

Primárnym cieľom podujatia bolo priblížiť odbornej verejnosti, politickým predstaviteľom, výskumníkom, ako aj firmám aktuálne problémy a výzvy v problematike kybernetickej bezpečnosti, ktorá je nepochybne jednou z kľúčových výziev súčasnej doby. Dynamika vývoja kybernetických hrozieb má výrazne rastúcu tendenciu a útoky sú čoraz sofistikovanejšie.

Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu Národného bezpečnostného úradu Rastislav Janota, ktorý zároveň v rámci otváracieho príhovoru symbolicky odovzdal predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti zástupcovi Malty, Rodneymu Naudi, z nastupujúcej predsedníckej krajiny.

Konferencia bola rozdelená do viacerých tematických blokov so zameraním najmä na špecifické výzvy a príležitosti vyplývajúce z prijatej smernice NIS a iných aktov. Pozvaní rečníci sa venovali okrem iného aj uzatvorenému verejno-súkromnému partnerstvu v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo záverom Varšavského samitu v kontexte vzájomnej spolupráce NATO-EÚ.

Diskusia k jednotlivým témam bola konštruktívna s prijatým konsenzom, že dôležitosť problematiky ochrany kybernetického priestoru bude v nastávajúcom období narastať a preto je zdôraznenie vzájomnej súdržnosti, včasná výmena informácií a boj proti kybernetickej kriminalite na mieste. Zástupcovia maltského predsedníctva prejavili záujem a odhodlanie pokračovať v nastavenom trende.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality