Medzinárodné cvičenie Cyber Coalition 2016 dopadlo úspešne

V dňoch 28.11. – 02.12. 2016 sa v estónskom Tartu uskutočnilo medzinárodné cvičenie Cyber Coalition 2016 (CC16). Cvičenie organizovalo Spojenecké veliteľstvo NATO pre transformáciu (ACT) za podpory Centra excelentnosti NATO pre kybernetickú obranu v Estónsku. Zúčastnilo sa ho 27 členských krajín NATO, vrátane Slovenskej republiky, ktorú aktívne reprezentovali príslušníci Národného bezpečnostného úradu, zástupcovia z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a z CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia). Okrem členských krajín sa cvičenia zúčastnilo aj viacero partnerských krajín NATO.

Cvičenie sa každoročne sústreďuje na to, ako jednotlivé krajiny dokážu vzájomne reagovať pri čoraz častejších kybernetických hrozbách. Hlavnou súčasťou CC16 je riešenie možných scenárov, ktoré musia krajiny zvládnuť čo najefektívnejšie. Tento rok museli účastníci absolvovať šesť scenárov, medzi ktorými boli úlohy zamerané napríklad aj na ochranu kritickej infraštruktúry, softvérov, smart televízorov, hodiniek a mobilov, až po právne náležitosti.

Prvotné hodnotenia ukazujú, že cvičiaci hodnotili pozitívne predovšetkým kvalitu scenárov, potenciál kybernetického polygónu, spoluprácu členských krajín v reálnom čase a aplikovanie právnych aspektov v každom scenári.

ACT spracuje detailnejšiu analýzu cvičenia, ktorá bude zameraná nielen na samotných účastníkov, ale aj na využití výsledkov CC16 v súkromnom sektore.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality