Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti

Úrad organizoval workshop Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 16. februára 2017 uskutočnil workshop Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. Po dvoch kolách konzultácií s odborníkmi zo súkromnej sféry, štátnej sféry a akademickej obce sa úrad týmto krokom rozhodol predstaviť návrh zákona širšej verejnosti.

Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu a program bol rozdelený na dve časti – prezentácie expertov úradu a diskusiu, počas ktorej mohli pozvaní hostia priamo reagovať na návrh zákona. Zámerom úradu bolo počas podujatia predstaviť širokej verejnosti východiská zákona a súčasný stav prípravy zákona. Úrad zároveň všetkých zúčastnených vyzval na užšiu spoluprácu pri jeho príprave.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality