titulna-foto-CECSP

V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť

11. – 12. mája 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie členov Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP), ktoré organizoval úrad. Slovenská republika tento rok prvýkrát predsedá platforme, ktorú tvoria členovia Vyšehradskej štvorky a Rakúsko.

V role pozorovateľa boli na zasadnutí prítomní aj zástupcovia francúzskeho ANSSI (Národná agentúra pre bezpečnosť informačných systémov) a stretnutie svojou prítomnosťou poctil aj špeciálny hosť z Izraela, p. Rami Efrati, ktorý sa ako expert v strategických metódach kybernetickej bezpečnosti a bývalý riaditeľ civilnej divízie Izraelskej národnej kybernetickej agentúry s prítomnými podelil o svoje dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Členovia CECSP zhodnotili súčasný vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojich krajinách za posledné obdobie a venovali sa aj témam, ktoré majú z pohľadu EÚ spoločný dopad na členské krajiny – transpozícia smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (smernica NIS), revízia stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ, revízia mandátu agentúry ENISA a ďalším aktuálnym záležitostiam v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality