LOGO_ECS

Prvé výročné valné zhromaždenie Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti

21. júna 2017 sa v Bruseli uskutočnilo výročné valné zhromaždenie Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti (ECSO). ECSO v súčasnosti združuje už viac ako 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce, subjektov rozvoja a výskumu. V rámci zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti (cPPP) zameriava svoju činnosť predovšetkým na výskum a inovácie.

Na zhromaždení bolo predovšetkým zhodnotené doterajšie ročné pôsobenie ECSO a prednesené výzvy a ciele v budovaní kybernetickej bezpečnosti v rámci cPPP. Zhromaždenia sa zúčastnili aj zástupcovia úradu, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov ECSO.

Členovia boli informovaní o činnosti orgánov ECSO (výboru národných autorít, výboru partnerstva, koordinačného a strategického výboru), ako aj o pokroku aktivít šiestich pracovných skupín. Ďalej bol schválený rozpočet ECSO, uskutočnené voľby členov do predstavenstva ECSO a výboru partnerstva. Záverom zhromaždenia členovia ECSO prispeli svojim pohľadom aj na proces súčasnej revízie Stratégie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie.

 

 

 ECSO-2017

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality