flag-2313980_640

Rada pre zahraničné veci schválila závery Rady o spoločnej diplomatickej reakcii EÚ voči škodlivým kybernetickým operáciám

19. júna 2017 schválila Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council) závery Rady o spoločnej diplomatickej reakcii EÚ voči škodlivým kybernetickým operáciám (tzv. kybernetický diplomatický toolbox).

Škodlivý kybernetický útok predstavuje z medzinárodného pohľadu nelegitímny čin, ktorého cieľom je vyvolať neprimeraný diplomatický, informačný, vojenský alebo ekonomický tlak na napadnutý štát. Vytvorenie spoločnej diplomatickej reakcie proti škodlivým kybernetickým operáciám vznikla ako odozva na ich narastajúci počet a dosah, ktorým EÚ čelí.

Cieľom kybernetického diplomatického toolboxu je vytvorenie súboru nástrojov na primeranú spoločnú reakciu členských štátov na škodlivé kybernetické operácie. Význam prijatých záverov Rady je v prvom rade chápaný preventívne s cieľom odradiť potencionálneho útočníka, ďalej podporuje najmä vzájomnú spoluprácu, jednotný prístup k riešeniu krízovej situácie a prepojenie na budovanie kybernetických kapacít. Kybernetický diplomatický toolbox prepája tradičnú diplomaciu s kybernetickou bezpečnosťou, kedy sa diplomatickými nástrojmi reaguje na kybernetické útoky.

Prioritou estónskeho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2017 je vypracovanie usmernení ku kybernetickému diplomatickému toolboxu.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality