MG_1985

Úrad organizuje workshop ECSO pre podnikateľov

20. októbra 2017 organizuje úrad workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie je určené podnikateľom v oblasti IT, ktorým by úrad v spolupráci s ECSO rád predstavil aktivity organizácie a poukázal na jej ročné pôsobenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

ECSO je nezávislá organizácia združujúca vyše 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce a subjektov rozvoja a výskumu. Jej cieľom je rozvíjať na základe verejno-súkromného  partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti (cPPP) spoluprácu medzi uvedenými subjektmi a svoju činnosť zameriava predovšetkým na výskum a inovácie.

Národný bezpečnostný úrad je jedným zo zakladajúcich členov ECSO, ktorá má v rámci svojej štruktúry šesť pracovných skupín (Working groups). Úrad sa aktívne podieľa na činnosti v troch pracovných skupinách:

  • Štandardizácia, certifikácia, označovanie výrobkov, zásobovací reťazec (WG1),
  • Vzdelávanie, výcvik, povedomie, cvičenie (WG5),
  • Agenda strategického výskumu a inovácii (SRIA), oblasť techniky a služieb, produkty (WG6).

Počas workshopu vystúpia:

  • Luigi Rebbufi – súčasný predseda ECSO,
  • Anna Tricaud – zástupkyňa francúzskej Národnej agentúry pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI),
  • Mark Miller – podpredseda Európskej organizácie pre bezpečnosť  (EOS) a generálny riaditeľ spoločnosti CONCEPTIVITY zo Švajčiarska. 

V prípade, že podnikáte v oblasti IT služieb a téma workshopu Vás zaujala, tak môžete do 30. septembra poslať prihlášku (08.09.2017, rtf, 50 kB) na e-mail office@nbu.gov.sk.

Pozvanka-ECSO2017

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality