flag-eu

Predseda Európskej komisie poukázal na potrebu posilnenia kybernetickej bezpečnosti v Európe

13. septembra 2017 v Štrasburgu vystúpil predseda Európskej komisie Jean-Claude Junkcer pred poslancami Európskeho parlamentu s výročným prejavom o stave Únie.

V úvode prejavu zhodnotil činnosti Komisie v kľúčových oblastiach, ktoré boli širším rozpracovaním diskusií zo summitu 27 lídrov EÚ v Bratislave (16. septembra 2016). Následne predstavil svoje priority pre nasledujúci rok a načrtol predstavu plánu pre jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu EÚ.

Kľúčové posolstvo prejavu bolo smerované k prijatiu konkrétnych krokov Komisie v oblastiach ako posilnenie agendy obchodu, vytvorenie silnejšieho a konkurencieschopnejšieho priemyslu, boja proti klimatickým zmenám, potreby lepšej ochranu Európy v digitálnom veku a budovanie jednotného digitálneho trhu a migrácie.

V kontexte potreby lepšej ochrany Európy v digitálnom veku a budovania jednotného digitálneho trhu Juncker vyzval k posilneniu kybernetickej bezpečnosti Európy a jej občanov. V uplynulých troch rokoch Európa dosiahla výrazný pokrok pri udržiavaní bezpečnosti svojich občanov online a zintenzívnila boj proti teroristickej propagande a radikalizácii v online prostredí. No aj napriek doterajšiemu pokroku nie je Európa stále pripravená adekvátne čeliť kybernetickým útokom.

„Kybernetické útoky môžu byť pre stabilitu demokracie a hospodárstva nebezpečnejšie ako zbrane a tanky, nepoznajú žiadne hranice a nik voči nim nie je imúnny,“ uviedol Junkcer a poukázal na fakt, že v minulom roku denne dochádzalo k viac ako 4 000 útokom ransomware a 80% európskych spoločností zaznamenalo aspoň jeden kybernetický bezpečnostný incident.

Pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti Komisia navrhuje nové nástroje, vrátane výrazného posilnenia a rozšírenia mandátu agentúry ENISA, ktoré nám pomôžu chrániť nás pred takýmito útokmi. Členom riadiaceho výboru agentúry ENISA je aj Slovenská republika zastúpená Národným bezpečnostným úradom.

Prejav o stave Únie je každoročným prejavom a následnou diskusiou, počas ktorej poslanci Európskeho parlamentu hodnotia výsledky Európskej komisie za uplynulý rok a posudzujú jeho ciele pre nasledujúci rok.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality