Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október sa bude niesť v duchu Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti 2017

Európska únia pre svojich občanov každoročne pripravuje kampaň Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month). Jej posolstvá sú zamerané na zlepšenie informovanosti širokej verejnosti o bezpečnostných hrozbách prítomných v kybernetickom priestore a o možnostiach ako sa pred nimi chrániť. V dobe, v ktorej sa kybernetické útoky stávajú dennou rutinou, patrí budovanie bezpečnostného povedomia k dôležitým preventívnym opatreniam.

Hlavnými organizátormi kampane sú Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), Generálne riaditeľstvo Európskej komisie DG CONNECT a ich partneri. V jednotlivých členských štátoch sa uskutočnia desiatky konferencií, workshopov, sprievodných podujatí a súťaží. Tematicky budú zamerané na jednotlivé aspekty kybernetickej bezpečnosti, napríklad na osvetu informačnej bezpečnosti, vzdelávanie, spoluprácu a zdieľanie poznatkov.

Kampaň sa usiluje o zmenu vnímania bezpečnostných hrozieb v európskej spoločnosti. Ako motto používa slogan „Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť!“ a každý týždeň sa zameriava na inú tému:
• 2. – 6. októbra 2017: Kybernetická bezpečnosť na pracovisku,
• 9. – 13. októbra 2017: Správa, ochrana súkromia a ochrana údajov,
• 16. – 20. októbra 2017: Kybernetická bezpečnosť v domácnostiach,
• 23. – 27. októbra 2017: Zručnosti v kybernetickej bezpečnosti.

Do kampane Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je aktívne zapojený aj Národný bezpečnostný úrad.
• 20. októbra 2017 úrad organizuje workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti, zameraný na predstavenie organizácie a jej poslania podnikateľom pôsobiacim v oblasti informačných technológií,
• 23. októbra 2017 v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Veľvyslanectvom Izraela na Slovensku úrad pripravuje The Slovak – Israel Cyber Forum. V rámci uzatvorenej časti fóra budú za okrúhlym stolom diskutovať kľúčoví štátni aktéri s expertmi z Izraela. V jeho otvorenej časti budú prestížni spíkri prezentovať svoje najnovšie poznatky.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality