ECSO-2017-10-20_01

Workshop ECSO o projektoch verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

20. októbra 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnil workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO).

Podujatie zorganizoval Národný bezpečnostný úrad, ktorý je zakladajúcim členom ECSO. Jeho cieľom bolo predstaviť podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti informačných technológií platformu umožňujúcu ich účasť na realizácii konkrétnych projektov verejno-súkromného partnerstva (cPPP) v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Workshop za úrad otvoril Rastislav Janota, ktorý publiku predstavil spíkrov a podujatie moderoval. Generálny sekretár ECSO Luigi Rebuffi prítomným predstavil štruktúru organizácie a informoval ich o jej cieľoch, úlohách a aktivitách. Predstavitelia francúzskej Národnej agentúry pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI) informovali o činnosti šiestich pracovných skupín ECSO (WG-1 – WG6), ktoré sú hlavnými centrami činnosti organizácie. Podieľajú sa na príprave agendy strategického výskumu a inovácií a sú tematicky zamerané na problematiku konkrétneho odvetvia alebo na riešenie interdisciplinárnych otázok. Svoje skúsenosti a poznatky z realizácie cPPP projektov prezentoval Mark Miller, podpredseda Európskej organizácie pre bezpečnosť (EOS) a generálny riaditeľ švajčiarskej spoločnosti Conceptivity.

Partnerstvo cPPP vzniklo v júli 2016 podpisom zmluvy medzi Európskou komisiou a ECSO s cieľom rozvíjať spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, podporiť zdieľanie inovatívnych postupov a riešení pre rôzne odvetvia, ako sú energetika, zdravotníctvo a doprava. Na realizáciu cPPP projektov Európska únia do roku 2020 vyčlenila finančné prostriedky v sume 1,8 miliardy eur.

ECSO-2017-10-20_02 ECSO-2017-10-20_03

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality