Screen-Shot-2017-10-30-at-18.42.32

V Bukurešti sa uskutočnila medzinárodná konferencia Nové globálne výzvy v kybernetickej bezpečnosti

Príslušníci Národného bezpečnostného úradu sa 30. – 31. októbra 2017 zúčastnili na medzinárodnej konferencii Nové globálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú zorganizovala rumunská jednotka na riešenie kybernetických incidentov – CERT-RO.

Konferencia sa koná každoročne s cieľom sprostredkovať stretnutie odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z vládneho sektora, súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií.  Tento rok organizátori vytvorili priestor na prezentácie, diskusie a workshopy zamerané na riešenie technických a politických otázok v oblasti kybernetickej bezpečnosti nielen v Rumunsku, ale aj v členských krajinách EÚ.

Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 odborníkov, slávnostne otvorili rumunský minister pre komunikačnú a informačnú spoločnosť Lucian Şova, za EÚ komisárka pre jednotný digitálny trh Mariya Gabriel, zástupca generálneho tajomníka NATO pre novovznikajúce hrozby Sorin Ducaru a projektová manažérka Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) pre Európu Rosheen Awotar-Mauree

Prvý deň spíkri poukázali na aktuálne otázky spojené s transpozíciou smernice NIS, čím otvorili živú diskusiu o aktuálnych regulačných a politických opatreniach. Za úrad v rámci tejto témy vystúpil predseda Výboru pre kybernetickú bezpečnosť Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Rastislav Janota, ktorý prezentoval Národný pohľad na transpozíciu smernice NIS. Druhý deň sa konali plenárne a paralelné zasadnutia, na ktorých kľúčoví hráči a experti z verejného a súkromného sektora predstavili najnovšie výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a  možné odpovede na ne. Časť programu bola zameraná aj na predstavenie  technológií určených pre prevádzkovateľov základných služieb.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality