IMG_3197

Národný bezpečnostný úrad a CERT-RO podpísali memorandum o porozumení

Národný bezpečnostný úrad prijal 18. – 19. decembra 2017 delegáciu z rumunskej národnej jednotky pre riešenie kybernetických incidentov CERT-RO (Romanian National Computer Security Incident Response Team).

Išlo o prvú bilaterálnu spoluprácu medzi oboma inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo nastavenie mechanizmov týkajúcich sa výmeny a zdieľania informácií o kybernetických incidentoch a malvéroch, výmena skúseností z oblasti budovania národnej jednotky na riešenie kybernetických incidentov vrátane spôsobu získavania ľudských zdrojov z oblasti informačných technológií, ale aj participácia na potenciálnych spoločných projektoch, akým je napríklad organizácia  spoločného kybernetického cvičenia.      

Stretnutie vyvrcholilo podpisom memoranda o porozumení, ktorým bol určený rámec spolupráce medzi úradom ako prevádzkovateľom národného SK-CERT a CERT-RO. Memorandum určuje kontaktné body oboch strán, nastavuje mechanizmy zdieľania informácií a reakcií na incidenty.

Jednotky CERT sú organizácie, ktorých úlohou je riešenie bezpečnostných incidentov a ich snahou je týmto incidentom predchádzať.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality