Pohar

Tím Národného bezpečnostného úradu skončil prvý na medzinárodnom kybernetickom cvičení

24. – 25. januára 2018 sa v Budapešti konala konferencia SecOps Europe 2018, počas ktorej sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie pre národné jednotky CERT v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zúčastnené tímy museli počas simulovaného útoku prejsť rôznymi úlohami, vrátane hardeningu OS Linux, identifikácie malwaru, či odstraňovania nástrojov a prístupov útočníka.

Technického cvičenia sa zúčastnili štyri tímy: SK-CERT (Slovenská republika), NÚKIB (Česká republika), NASK (Poľsko) a UniCERT (Srbsko). Tím Národného bezpečnostného úradu reagoval na zadania najúspešnejšie a umiestnil sa na prvom mieste. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa prizeralo predovšetkým na rýchlosť, akou boli tímy schopné správne reagovať na jednotlivé úlohy.

Počas dvoch dní mali návštevníci konferencie možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky od renomovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V prezentácii Národného bezpečnostného úradu odzneli výzvy spojené s budovaním centier monitorovania kybernetickej bezpečnosti SOC (Security Operations Center) prostredníctvom open-source nástrojov.

Po kybernetickom cvičení CyberEx 2017 ide o ďalší medzinárodný úspech úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Účasť na kybernetických cvičeniach prehlbuje nielen praktické skúsenosti zúčastnených, ale tiež ponúka priestor na nadväzovanie medzinárodnej spolupráce pri riešení reálnych incidentov.

  Screen-Shot-2018-01-25-at-14.55.50

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality