Výzva na registráciu do „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“

Európska komisia vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti (verejné, súkromné, akademické, atď.) s cieľom podnietiť výskum, vývoj a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Výsledky tohto mapovania budú prenesené do tzv. „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas), ktorý bude verejne prístupný a bude cenným nástrojom a referenciou pre odbornú komunitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá hľadá potenciálnych partnerov a združuje európske zdroje.

Termín na registráciu je do 8. marca 2018.

V prípade záujmu sa môžete registrovať.

Ilustračný obrázok: EUSurvey

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality