Výročná správa ANSSI poskytla priestor na zhodnotenie spolupráce s úradom

V rámci rozvíjania bilaterálnej spolupráce úrad úzko spolupracuje s Národnou agentúrou pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI), ktorá zodpovedá za oblasť kybernetickej bezpečnosti vo Francúzsku. Úlohou ANSSI je zaistiť koordinovanú a proaktívnu reakciu na kybernetické bezpečnostné incidenty.

O dôležitosti vzájomnej spolupráce svedčí skutočnosť, že Národnému bezpečnému bol poskytnutý priestor vo výročnej správe ANSSI za rok 2017, ktorá bola publikovaná v máji 2018. Riaditeľka odboru vonkajších vzťahov Národného bezpečnostného úradu priblížila francúzskym partnerom súčasný stav v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a predstavila aj vízie úradu do budúcna, vrátane dobre rozvíjajúcich sa vzťahov medzi obomi národnými autoritami.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality