Krátkodobé výpadky poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Z dôvodu modernizácie a rekonštrukcie Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) môžu nastať v 30. týždni krátkodobé výpadky poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality