cyber-security

Úrad v spolupráci s ENISA pripravuje v novembri workshop

Národný bezpečnostný úrad spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) už druhýkrát organizuje konferenciu o ochrane kritickej informačnej infraštruktúry, ktorej cieľom je iniciovať konštruktívny dialóg o potrebách bezpečnostných odborníkov, verejných autorít a relevantných odvetví.

Podujatie sa uskutoční 30. novembra 2018 v bratislavskom hoteli Bôrik.

Workshop bude venovaný predovšetkým zástupcom členských štátov, autorít a tvorcom legislatív, národným agentúram pre kybernetickú bezpečnosť, prevádzkovateľom základných služieb, poskytovateľom digitálnych služieb, CSIRT komunite a výskumníkom. 

Medzi hlavné témy podujatia patrí národný dohľad nad bezpečnostnými požiadavkami pre ochranu kritickej informačnej infraštruktúry, cezhraničné prepojenia a závislosti a aspekty spolupráce CSIRT komunity.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránkach ENISA, kde sa už teraz môžete bezplatne registrovať.   

Heslo pre registráciu: CIIP-MD#KM#AD

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality