ECSM-2018

Október 2018 opäť žije Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti

Október sa už každoročne spája s kampaňou EÚ – Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (ECSM). Kampaň zastrešuje Agentúra EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a dotýka sa všetkých členských krajín EÚ, ktoré počas tohto mesiaca organizujú rôzne semináre, workshopy a zaujímavé projekty v rámci osvety kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom kampane je nielen zvýšiť bezpečnostné povedomie o kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi EÚ, ale aj vzájomne sa informovať o aktuálnych kybernetických hrozbách. 

Na stránkach ECSM nájdete mapu vyše 400 podujatí, ale aj užitočné rady a tipy ako sa bezpečne pohybovať v kybernetickom priestore.

Aj v roku 2018 sa kampaň tradične zameriava na štyri hlavné témy, pričom každej je venovaný jeden týždeň:

  • týždeň – Venujte sa základnej kybernetickej hygiene,
  • týždeň – Rozšírte svoje digitálne zručnosti a znalosti,
  • týždeň – Rozpoznajte kybernetické podvody,
  • týždeň – Nové technológie a súkromie.

Ambíciou Národného bezpečnostného úradu je taktiež šíriť bezpečnostné povedomie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a z tohto dôvodu organizuje už druhýkrát v spolupráci s ENISA 30. novembra 2018 konferenciu, ktorej cieľom je iniciovať konštruktívny dialóg o potrebách bezpečnostných odborníkov, verejných autorít a relevantných odvetví.

Na Slovensku sa okrem novembrovej konferencie k ECSM prihlásilo hneď niekoľko zaujímavých podujatí:

24. septembra 2018 – Hashtag 4 Cybersecurity, na ktorom vystúpil s príspevkom aj zástupca NBÚ

2. októbra 2018 – Responsibility in Digital Age: Awareness in Cyber Security (Zodpovednosť v digitálnom veku: povedomie o kybernetickej bezpečnosti)

9. októbra 2018 – Konferencia k zákonu č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti, na ktorom vystúpi s príspevkom aj zástupca NBÚ

10. októbra 2018 – Round table: The e-Health safely (Okrúhly stôl: e-Health bezpečne)

20. októbra 2018 – OSS víkend Košice 2018

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality