upozornenie_vyzva

Upozornenie a výzva

Upozornenie

Prevádzkovatelia základnej služby, ktorí sa už identifikovali na základe tretieho bodu § 3 písm. k) zákona č. 69/2018  Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sú zároveň povinní skúmať prípadné prekročenie identifikačných kritérií v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby. Títo prevádzkovatelia základnej služby sú povinní zaslať úradu aj vyplnený formulárprílohou.   

Výzva

Prevádzkovatelia služieb podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z., ktorí sa v zmysle vyhlášky č. 164/2018 Z. z. doposiaľ neidentifikovali majú povinnosť v prípade prekročenia identifikačných kritérií sa identifikovať ako prevádzkovatelia základnej služby podľa prvého bodu § 3 písm. k) zákona a sú povinní neodkladne zaslať úradu vyplnený formulárprílohou.   

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality