workshop_30.11.2018

Blíži sa termín workshopu o smernici NIS a o ochrane kritickej informačnej infraštruktúry

30. novembra 2018 Národný bezpečnostný úrad spoločne s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) organizuje európsky workshop o zavádzaní smernice NIS do praxe a o ochrane kritickej informačnej infraštruktúry. V poradí druhé podujatie úradu a agentúry ENISA v tomto formáte je potvrdením výbornej spolupráce medzi oboma inštitúciami a vyjadruje ich spoločný záujem budovať dobré pracovné vzťahy so štátnymi orgánmi, akademickou obcou a súkromnými spoločnosťami.

Podujatie sa po organizačnej zmene uskutoční v hoteli Sorea Regia.

Vzhľadom na existenciu jednotného trhu si Európska únia uvedomuje dôležitosť zaistenia bezpečnosti kybernetického priestoru a vydala smernicu NIS, ktorú členské štáty mali povinnosť transponovať do svojich národných legislatív a vytvoriť tak jednotný systém kybernetickej bezpečnosti. Transponovaním smernice sa ale proces neskončil. Prednášajúci sa preto pokúsia podnietiť vecnú diskusiu o skúsenostiach so zavádzaním jednotných pravidiel smernice NIS do národných legislatív a ich aplikácii v praxi, či už po organizačnej alebo technickej stránke.  

Cieľom medzinárodného podujatia je iniciovať konštruktívny dialóg o potrebách bezpečnostných odborníkov, verejných autorít a relevantných odvetví. Viac ako sto zaregistrovaných účastníkov z vyše 15 krajín sa môže tešiť na zaujímavé prednášky zainteresovaných odborníkov a na otvorené diskusie k témam ako národný dohľad nad bezpečnostnými požiadavkami pre ochranu kritickej informačnej infraštruktúry, cezhraničné prepojenia a závislosti a aspekty spolupráce CSIRT komunity.

Konferenciu spoločne otvoria za Národný bezpečnostný úrad riaditeľ kancelárie úradu pplk. Blažej Lippay, za Agentúru ENISA vedúci oddelenia bezpečnosti infraštruktúry a služieb Evangelos Ouzounis a za slovenský súkromný sektor Chief Security Officer Slovenskej sporiteľne, a. s., Ján Adamovský.

Celodenný program workshopu bude rozdelený na dva samostatné panely, z ktorých si môžu účastníci vybrať prednášky, ktoré ich prioritne zaujímajú. Témy panelov sú Národný dohľad a riešenie incidentovCezhraničné a cross-sektorové záležitosti.

Na workshope ďalej vystúpia:

  • Massimo Rocca, predseda EE-ISAC a Enel Security, European Energy, s prezentáciou Výzvy a ďalší vývoj v oblasti výmeny informácií v energetickom sektore
  • Rastislav Janota, predseda výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť a riaditeľ SK-CERT s prezentáciou Dohľad a notifikácia incidentov: SK prístup
  • Marnix Dekker, NIS expert v ENISA, s prezentáciou Skúsenosti Agentúry ENISA s ohlasovaním incidentov
  • Athanasios Drougkas, odborník na smernicu NIS v ENISA, s prezentáciou ENISA 2018 práca na cross-sektorových a cezhraničných vplyvoch
  • Fernando J. Sánchez Gómez, riaditeľ Národného centra pre ochranu infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti a štátny tajomník pre bezpečnosť, Ministerstvo vnútra, Španielsko, s prezentáciou Transpozícia smernice NIS do španielskej legislatívy
  • Marianthi Theocharidou, projektová manažérka Spoločného výskumného centra Európskej komisie, s prezentáciou Nástroj GRAASP na mapovanie vzájomných závislostí
  • Otmar Lendl, tím líder CSIRT.at, s prezentáciou Národné a sektorové CSIRTy: modely implementácie a spolupráce
  • Marián Trizuliak, architekt kybernetickej bezpečnosti ZSD, a. s., s prezentáciou Cross-sektorové vplyvy
  • Ulrich Latzenhofer, expert na dôveryhodné služby a sieťovú bezpečnosť RTR, s prezentáciou Národné posúdenie rizík v telekomunikácii
  • James Caffrey, expert pre tvorbu politík Európskej komisie, DG Connect, s prezentáciou Connecting Europe Facility (CE) Telecom
Posledná aktualizácia « Späť na aktuality