Paragraf_znak_aktualita-01

Vyhláška o bezpečnostných opatreniach podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

1. januára 2019 nadobudla účinnosť vyhláška č. 362/2018 Z. z., ktorá je ďalším, v poradí štvrtým, vykonávacím predpisom k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

Vyhláška prevádzkovateľom základných služieb ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality