aktualita_Table-Top-Cvicenie-EU-ELEx-2019

Table Top Cvičenie EU ELEx 2019

5. apríla 2019 sa na pôde Európskeho parlamentu uskutočnilo cvičenie EU ELEx 2019, zamerané na operatívne riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov počas volieb do Európskeho parlamentu. Cvičenie bolo organizované agentúrou ENISA v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

 Na začiatku sa prítomným prihovoril Rainer Wieland, podpredseda Európskeho parlamentu a všetkých privítal na pôde Európskeho parlamentu. Následne moderátor cvičenia prezentoval výsledky dotazníka, ktorý vypĺňali jednotlivé členské štáty. Ten obsahoval otázky o pripravenosti na voľby do Európskeho parlamentu z pohľadu riadneho zabezpečenia volieb, ako aj kybernetickej bezpečnosti. Následne každá krajina mala možnosť päť minút prezentovať svoj prístup k ochrane a riadnemu zabezpečeniu volieb.

 Slovenskú republiku na tomto cvičení reprezentovali zástupca Národnej jednotky SK-CERT Národného bezpečnostného úradu, zástupca oddelenia Strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a zástupca odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Obsahom samotného cvičenia bol scenár zameraný na možnosť zníženia dôvery v oficiálne inštitúcie a vytvorenia pochybností o legitímnosti volieb. Scenár pozostával z deviatich incidentov, ktoré boli časovo usporiadané a v rámci každého incidentu mali hráči niekoľko otázok, na ktoré mali možnosť odpovedať uzavretou aj otvorenou formou. Na každú otázku mali hráči štyri minúty.

Vyhodnotenie cvičenia sa nieslo v duchu diskusie o jednotlivých prístupoch krajín k problematike zabezpečenia vysokej miery bezpečnosti volieb a udržania dôvery občanov v oficiálne inštitúcie, ako aj výmeny skúseností medzi jednotlivými hráčmi. V rámci vyhodnotenia bol slovenský tím zaradený medzi najúspešnejších riešiteľov cvičenia, pretože zodpovedal otázky s vyše 90% úspešnosťou vo vzťahu k odporúčaným riešeniam zo strany agentúry ENISA a Európskej Komisie.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality