SK-CERT-LOGO-CMYK-NCKB-v1-table-top

Prvé zo série Národných Table-top cvičení úspešne za nami

14. mája 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Národného bezpečnostného úradu prvé Národné Table-top cvičenie pod názvom Podozrivý mail je len začiatok. Organizačne ho zastrešil útvar úradu, Národná jednotka SK-CERT a do budúcna sa plánuje v sérií Národných Table-top cvičení pokračovať.

Table-top cvičenia sú druhom netechnických cvičení, ktoré sa zameriavajú na trénovanie rozhodovania, ako aj na precvičenie, otestovanie vlastných postupov a procesov, trénovanie úloh a zodpovedností jednotlivých rolí a to všetko v súvislosti s riešením vzorových kybernetických bezpečnostných incidentov. Scenár cvičenia prenesie účastníkov do fiktívneho prostredia s hypotetickými udalosťami, na ktoré musia reagovať tak, ako by sa reálne stali.

V rámci série Národných Table-top cvičení  sa rozoznáva niekoľko úrovní, na základe ktorých sa budú cvičenia uskutočňovať:

  1. Vládna úroveň – vysoko levelové cvičenie za účasti politických a manažérskych špičiek ministerstiev a významných štátnych úradov. Scenár je zameraný na riešenie kybernetickej bezpečnostnej krízy celoštátneho rozsahu.
  2. Úroveň prevádzkovateľov základných služieb – cvičenie určené pre zástupcov manažmentu prevádzkovateľov základných služieb (bez rozdielu sektora). Scenár je všeobecný a nastavený tak, aby v realite mohol postihnúť akúkoľvek organizáciu na úrovni prevádzkovateľov základných služieb.
  3. Úroveň sektorov – cvičenie, kde je scenár cielený na konkrétne situácie v určitom sektore, určené pre zástupcov prevádzkovateľov základných služieb tohto sektora.

IMG_1355

Prvé cvičenie bolo pripravené pre úroveň prevádzkovateľov základných služieb. Cvičenia sa zúčastnilo päť prevádzkovateľov základných služieb so svojimi tímami, ktoré boli zložené zo zástupcov manažmentu jednotlivých spoločností.

Cvičenie otvoril riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT, ktorý privítal účastníkov a vysvetlil im základnú podstatu cvičení takéhoto druhu. Následne zástupcovia Národnej jednotky SK-CERT prezentovali účastníkom základné pojmy a dôležité informácie, ktoré boli nevyhnutné na to, aby cvičenie prebehlo bez problémov.

Samotné cvičenie prebiehalo v duchu diskusie v jednotlivých tímoch. Účastníci sa museli popasovať so 40 otázkami, rozdelenými do 12 udalostí. Jednotlivé tímy sa na úlohy pozerali z viacerých uhlov pohľadu, pričom moderátori cvičenia jednotlivým tímom pomáhali pri riešení problémov.

Na záver moderátori cvičenie vyhodnotili, kvalita odpovedí a aj diskusia o nich bola na veľmi vysokej úrovni. Cieľom cvičenia bolo, aby si účastníci z neho odniesli pozitívne skúsenosti, ktoré budú môcť pretaviť aj do praktického života.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality