EU-Cbyer-Security-Act

Európske nariadenie o kybernetickej bezpečnosti nadobudne účinnosť 27. júna 2019

7. júna 2019 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Act), ktoré výrazne posilňuje postavenie agentúry ENISA a priznáva jej postavenie Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť.

Toto nariadenie (celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácií kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013) nadobudne účinnosť 27. júna 2019 a na jeho základe bude môcť agentúra ENISA poskytovať lepšiu podporu a spoluprácu členským krajinám pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a reagovaní na kybernetické hrozby a útoky.

Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti bolo navrhnuté v roku 2017 ako súčasť rozsiahleho súboru opatrení na riešenie kybernetických útokov a vybudovania silnej kybernetickej bezpečnosti v Únii. Európsky parlament, Rada a Európska komisia ho prijali ešte v apríli tohto roku.

Teno právny akt posilňuje mandát Agentúry ENISA s cieľom zlepšiť jej fungovanie a efektívnosť, pričom jej hlavným cieľom je podporovať členské štáty pri riešení hrozieb a útokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Súčasne sa zavádza rámec na úrovni EÚ pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti informačných systémov a komunikačných technológií, ktorý podporuje kybernetickú bezpečnosť online služieb a spotrebiteľských zariadení. Nové pravidlá zvýšia povedomie občanov EÚ ako aj pomôžu ľuďom dôverovať zariadeniam, ktoré používajú každý deň, pretože si môžu vybrať medzi produktmi, ako sú zariadenia “Internet of Things”, ktoré disponujú prvkami vysokej kybernetickej bezpečnosti.

Certifikačný rámec vytvorí jednotné kontaktné miesto pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, čo bude mať za následok výraznú úsporu nákladov pre malé a stredné podniky, ktoré by inak museli žiadať o niekoľko certifikátov v niekoľkých krajinách. Jednotná certifikácia tiež odstráni potenciálne prekážky vstupu na trh. Okrem toho sú spoločnosti motivované investovať do kybernetickej bezpečnosti svojich produktov a tieto investície tak môžu premeniť na ich konkurenčnú výhodu.

Slovenskú republiku v správnej rade agentúry ENISA zastupuje riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota. Zmeny v mandáte agentúry ENISA pre Slovensko, tak ako aj pre iné členské štáty, znamená výrazný posun k zabezpečeniu vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti na úrovni Európskej únie.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality