GP_BLUEOLEX-860x360a

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019 spojilo zástupcov členských štátov pri riešení krízovej kyberneticko-bezpečnostnej situácii

2. a 3. júla 2019 sa v Paríži uskutočnilo vysokoúrovňové Table-Top cvičenie BlueOLEx 2019, založené na Odporúčaní komisie o koordinovanej reakcii na kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu (1Blueprint for Coordinated response to large-scale cross-border cybersecurity incidents and crises).

 

1st-daya-1024x768

 

Cvičenie organizovala francúzska Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) v spolupráci so Španielskom a NIS Cooperation Group. Na príprave tohto cvičenia sa podieľali zástupcovia niekoľkých členských štátov vrátane zástupcu Národnej jednotky SK-CERT.

Cvičenie malo formát Table-Top, teda netechnického cvičenia a bolo zamerané na riešenie rozsiahlej kyberneticko-bezpečnostnej krízy, ktorá zasiahla viac ako jeden členský štát Európskej únie. Fiktívny scenár bol zameraný na riešenie incidentov na vysokej rozhodovacej úrovni. Participanti museli riešiť aj operatívne a technické kroky, ktoré by bolo nutné vykonať v prípade krízy a v kontexte svojich rozhodovacích právomocí odpovedali na otázky cvičenia.

Celkovo sa cvičenia zúčastnilo 23 členských štátov, pričom jednotlivé štáty primárne zastupovali riaditelia kyberneticko-bezpečnostných autorít jednotlivých členských štátov alebo riaditelia národných CSIRT tímov. Slovenskú republiku na cvičení reprezentoval riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota. Národná jednotka SK-CERT mala v rámci cvičenia aj zastúpenie v podobe jedného z moderátorov.

 

2nd-daya-1024x768

 

Cieľom cvičenia bolo precvičiť spôsobilosti a rozhodovacie právomoci jednotlivých členských štátov, ako aj prezentovať svoj prístup v riešení kybernetických bezpečnostných incidentov veľkého rozsahu. Cvičenie bolo aj platformou pre stretnutie zástupcov jednotlivých členských štátov – riaditeľov národných autorít a s tým súvisiacu diskusiu.

 

blue_olex_2019-logo

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality