hands4

Spájanie odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry

Národný bezpečnostný úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti s profesijnými organizáciami.

V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad nové memorandá o spolupráci s tromi profesijnými organizáciami.

K spolupráci s úradom 30. júla 2019 pristúpilo občianske združenie AFCEA Slovakia, 12. augusta 2019 Asociácia kybernetickej bezpečnosti a 14. augusta 2019 aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu. Spolupráca sa týka zastrešovania odborných diskusií, hľadaní optimálnych riešení, propagovania overených skúseností a dobrej praxe ale aj pôsobnosti úradu ako odbornej autority v oblasti vzdelávania v informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Víziou úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti je spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry. Kvalitná spolupráca odborníkov a ich vzájomná dôvera je kľúčovou podmienkou efektívnej ochrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality