Administrativna-Bezpecnost

Nová vyhláška o administratívnej bezpečnosti

1. januára 2020 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti ochrany utajovaných skutočností, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti.

Národný bezpečnostný úrad pri tejto príležitosti usporiada prezentáciu, na ktorej predstaví základné tézy legislatívnej úpravy, uvedie pripravované zmeny a objasní ich praktické dopady. Administratívna bezpečnosť sa po novom výrazne napojí na správu registratúry pre neutajované záznamy, súčasťou podujatia bude aj prezentácia odboru archívov a registratúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k procesom a úkonom vyžadovaným v bežnej registratúre.

Podujatie sa uskutoční 29. októbra 2019 v čase 9.00 h – 15.00 h v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava. Prihlášky záujemcov úrad prijíma prostredníctvom e-mailovej adresy office@nbu.gov.sk.

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti a predpokladaný vysoký záujem o účasť na podujatí, bude úrad limitovať počet účastníkov za organizáciu. Prihlášky budú registrované v časovom poradí v akom boli doručené, prihlášky väčších skupín budú posudzované individuálne.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality