Europsky-Mesiac-Kybernetickej-Bezpecnosti-Color-NBU

Október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa pod záštitou Európskej komisie, Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a ich partnerov organizuje kampaň zameranú na zvýšenie záujmu o kybernetickú bezpečnosť v rámci Európskej únie a na rozšírenie všeobecného povedomia v tejto oblasti.

Súčasťou osvetových aktivít sú konferencie, národné kampane šírenia bezpečnostného povedomia, workshopy a mnohé iné zaujímavé aktivity. Sú zamerané nielen na bežných obyvateľov EÚ, ale aj na špecifické subjekty, napríklad IT expertov, autority kybernetickej bezpečnosti jednotlivých členských štátov a vzdelávacie inštitúcie. Realizované aktivity zahŕňajú zlepšovanie vzťahov občanov s profesnými organizáciami vo verejnom aj súkromnom sektore, šírenie bezpečnostnej hygieny a prezentáciu „best-practice“ prístupov.

Hlavnými cieľmi Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sú:

  • rozširovať bezpečnostné povedomie medzi široké spektrum adresátov tak, ako je to definované v Európskej stratégii kybernetickej bezpečnosti,
  • rozširovať povedomie o smernici NIS a jej význame,
  • propagovať zásady bezpečného používania internetu pre všetkých jeho používateľov,
  • zapojiť všetky významné subjekty do šírenia bezpečnostného povedomia,
  • zvýšiť mediálny záujem o šírenie bezpečnostného povedomia naprieč Európou a aj mimo nej,
  • zvýšiť záujem o tému kybernetickej bezpečnosti cez politickú a mediálnu koordináciu.

V roku 2019 je kampaň zameraná na dve významné témy: Kybernetickú hygienu a novovznikajúce technológie. Hlavným heslom kampane je Cyber security is a shared responsibility! (Kybernetická bezpečnosť je zdieľaná zodpovednosť!).

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti bola zriadená aj oficiálna webová stránka www.cybersecuritymonth.eu, na ktorej sú publikované informácie o činnosti jednotlivých členských štátov, agentúry ENISA a Európskej komisie. Aktivity organizované v Slovenskej republike sú publikované na tomto odkaze.

Národný bezpečnostný úrad podporuje Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti a prostredníctvom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT sa aktívne zapája do viacerých aktivít kampane.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality