2019-10-07-SBF

Kybernetická bezpečnosť je fenoménom 21. storočia

7. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice – Depozitnej knižnice NATO v Bratislave konal 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra organizovaného Euroatlantickým centrom pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.

Podujatie slávnostne otvorila generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová, spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s prezidentom Euroatlantického centra Tomášom Čekmeom. 

Podujatie hostilo vyše 150 predstaviteľov štátnej správy, diplomatického zboru, akademickej obce a mimovládnych organizácií. Fórum bolo rozdelené do troch panelov. Prvý bol venovaný proeurópskemu a proatlantickému ukotveniu zahraničnej politiky SR, druhý panel sa zameral na slovenský pohľad na riešenie konfliktu na Ukrajine.

V rámci tretieho panelu Kybernetická bezpečnosť na Slovensku ako fenomén 21. storočia vystúpila vedúca Osobitného zahraničného pracoviska Národného bezpečnostného úradu Martina Lisická. Spolu s ďalšími panelistami diskutovala o témach ako napr. definovanie pojmu kybernetická bezpečnosť, spolupráca štátu, súkromného sektora a akademickej obce, implementovanie euroatlantického právneho rámca do slovenskej legislatívy a o možných víziách v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality