hands4

Okrúhly stôl komunity kybernetickej bezpečnosti

27. novembra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v poradí druhý okrúhly stôl venovaný aktuálnym témam kybernetickej bezpečnosti. Pozvanie prijali predstavitelia odbornej verejnosti z radov orgánov verejnej moci, profesijných združení a prevádzkovateľov základných služieb.

Stretnutie otvoril riaditeľ úradu Roman Konečný prezentovaním svojho zámeru spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry a odštartovať efektívnu a otvorenú diskusiu k spoločným prienikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota prítomným predstavil detaily realizovaných i pripravovaných rozvojových projektov úradu, ktoré majú prispieť  k vyladeniu ekosystému kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike a zabezpečiť jeho rozvoj v oblasti riešenia bezpečnostných incidentov, no aj vzdelávania a budovania bezpečnostného povedomia.

Účastníci okrúhleho stola  privítali iniciatívu úradu a jeho ponuku na širšiu odbornú spoluprácu. O predstavených zámeroch otvorene, vecne a živo diskutovali. Vyjadrili sa, že v rámci tejto spolupráce sú úradu ochotní poskytnúť kapacity a znalosti svojich odborníkov.

Pilotný, obsahovo podobne zameraný, okrúhly stôl zorganizoval úrad v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v októbri 2019 a prizval naň zástupcov relevantných médií. Vzhľadom na pozitívny ohlas účastníkov prvých dvoch okrúhlych stolov bude úrad v organizovaní podujatí tohto typu pokračovať. Na pravidelné stretnutia bude pozývať zástupcov orgánov verejnej moci, akademickej obce, profesijných združení, súkromného sektora a médií. Kvalitná spolupráca odborníkov a ich vzájomná dôvera je totiž kľúčovou podmienkou efektívnej ochrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality