cin-roka

Pracovný tím NBÚ nominovaný na ocenenie Úradnícky čin roka

26. novembra 2019 sa v priestoroch Hub Hub v Bratislave uskutočnilo historicky prvé slávnostné odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka organizované Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ocenením prevzali Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu.

Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka bolo zviditeľniť iniciatívnosť, šikovnosť a moderné prístupy slovenských úradníkov, ktorí významným spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvality verejných služieb, zlepšovaniu života ľudí na Slovensku a napĺňaniu verejného záujmu.

Zámerom ocenenia Úradnícky čin roka bolo oceniť inovatívne prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia pozornosť a mohli by byť vzorom a inšpiráciou pre iných a zároveň tieto ukázať verejnosti a poukázať aká dôležitá je kvalita ich práce.

Kvalita verejných služieb a politík významne závisí od úradníčok a úradníkov. Od ich ochoty, schopností a príležitostí prinášať užitočné riešenia. Je preto pre nás cťou, že v prvom ročníku bol medzi inšpiratívne úradnícke príbehy zaradený a na ocenenie nominovaný aj pracovný tím pod vedením príslušníčky technickej sekcie Národného bezpečnostného úradu, ktorý sa zaoberá poskytovaním kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre orgány verejnej moci.

Projekty alebo iniciatívy boli rozdelené do troch kategórií a to ústredná štátna správa, miestna štátna správa, samospráva. O celkových víťazoch rozhodovala v niekoľkých kolách odborná porota.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality