SK-Cert-Varovanie

Varovanie pre prevádzkovateľov základnej služby v sektore zdravotníctvo pred kybernetickými hrozbami a útokmi

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje prevádzkovateľov základných služieb v sektore zdravotníctvo (nemocnice, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, testovacie laboratória a ďalšie zdravotnícke zariadenia) ale aj všetky ostatné organizácie verejnej správy a prevádzkovateľov základnej služby v ostatných sektoroch pred možným zvýšením kybernetických hrozieb a útokov na ich systémy a siete.

Nakoľko zdravotnícke zariadenia v tejto dobe zažívajú nielen nápor pacientov, ale aj zavádzajú špeciálne bezpečnostné opatrenia z dôvodu vírusu COVID-19, môže u nich dôjsť k zníženej schopnosti detegovať a riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty. SK-CERT pozoruje výrazne rastúci trend útokov, priživujúcich sa na tejto situácii.

Dňa 13. marca 2020 ráno fakultná nemocnica v českom Brne – Bohunicích nahlásila kybernetický bezpečnostný incident. Aj napriek tomu, že momentálne nie je verejne známe, o aký incident išlo a ani aké škody spôsobil, ide o precedens, na ktorý musia byť jednotlivé zdravotnícke zariadenia pripravené.  Správa spoločnosti CheckPoint zároveň uvádza prípad jednej konkrétnej APT skupiny, ktorá sa v súčasnosti zameriava na organizácie verejného sektora s využitím údajných „informácií o rozšírení nových infekcií koronavírusom“ ako vstupného dokumentu, ktorým začína útok. SK-CERT tiež eviduje nárast objemu DDoS útokov v období medzi 17. februárom a 15. marcom 2020, vrátane útokov na weby so zdravotníckym obsahom na Slovensku.

Očakávame ransomvérové útoky alebo DoS útoky; šírenie malvéru, alebo phishingové kampane s využitím krádeže identity a falošných dokumentov pojednávajúcich o novom koronavíruse; nie sú však vylúčené aj iné typy útokov, zamerané na krádež citlivých údajov alebo deštrukciu systémov.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT preto odporúča všetkým zdravotníckym zariadeniam (ale aj všetkým ostatným organizáciám verejnej správy a prevádzkovateľom základnej služby):

  • Preverte funkčnosť záloh a to, či dokážu spoľahlivo udržať záložnú kópiu dát v prípade útoku.
  • Monitorujte svoje systémy a siete – zamerajte sa najmä na výpadky a neštandardné správanie.
  • Preskúšajte svoje plány kontinuity činností a aktualizujte ich, ak ste zistili akékoľvek nedostatky.
  • Aktualizujte si informácie o technológii, procesoch a IT personáli – či všetky technické nástroje fungujú a sú aktualizované, či sú zavedené procesy dobre nastavené a či je personál pripravený na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
  • Vykonajte rýchle poučenie všetkých zamestnancov o bezpečnej práci za počítačom, najmä o tom, že nemajú otvárať prílohy v mailoch, klikať na linky a podobne a to ani vtedy, ak mail príde od známej resp. dôveryhodnej osoby.
  • Zverejnite pre zamestnancov kontaktnú e-mailovú adresu vášho manažéra kybernetickej bezpečnosti a poučte ich, aby na ňu nahlasovali akékoľvek podozrenie na kybernetický bezpečnostný incident, prijaté škodlivé súbory, pokus o získanie prístupov do systémov organizácie, k mailu a pod alebo pokus o získanie ľubovoľných osobných údajov.
  • Bezodkladne hláste akýkoľvek kybernetický bezpečnostný incident Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na Národnom bezpečnostnom úrade na adrese www.sk-cert.sk .
  • V prípade, že potrebujete akúkoľvek pomoc v oblasti kybernetickej bezpečnosti, okamžite kontaktujte Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Všetky varovania a odporúčania Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v súvislosti s oronavírusom a ochorením COVID-19 nájdete aj na stránke https://www.korona.gov.sk/varovania-narodneho-centra-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert/ .

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality