kompetencne-centrum-1

KCCKB získalo akreditáciu pre certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, príspevková organizácia NBÚ, úspešne zavŕšilo proces akreditácie podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti a stalo sa tak prvým certifikačným orgánom v tejto oblasti. Kompetenčné centrum je týmto oprávnené certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti. To predstavuje významný prvok podporujúci zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti plánuje Kompetenčné centrum spustiť v najbližších dňoch, pri plnom rešpektovaní opatrení stanovených vládou SR.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (www.cybercompetence.sk) pôsobí ako príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu od 1.1.2020.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality