MG_3413

Vláda si kladie za cieľ posilniť zodpovednosti úradu

Národný bezpečnostný úrad hodnotí veľmi pozitívne znenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré 30. apríla 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky. Kabinet si v programe kladie za cieľ posilniť zodpovednosti úradu. Kybernetická bezpečnosť bude patriť k najväčším bezpečnostným prioritám novej vlády a systém ochrany utajovaných skutočností bude optimalizovaný a modernizovaný.

Vláda v dokumente spomína najmä kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, ale aj pokusy zahraničných zložiek ovplyvňovať verejnú mienku a politické procesy na Slovensku.

„Potvrdzuje sa trend, ktorý vnímame celosvetovo. Bezpečnosť kybernetického priestoru sa v mnohých krajinách stáva prioritou číslo jeden. Nesmieme zaostávať, aby to malo spoločný zmysel,“ vyhlásil riaditeľ úradu Roman Konečný.

Úrad sa podľa programového vyhlásenia bude ďalej podieľať na budovaní účinného systému detekcie a ochrany kybernetického priestoru. Výsledkom zvýšenej podpory by mala byť aj schopnosť promptnejšej reakcie na incidenty. Veľmi dôležitým bodom je záujem zjednocovať legislatívu v oblastiach pôsobenia úradu, aby bola jednoduchšia a napomáhala rozvoju podnikateľského prostredia a verejného sektora.

Vláda avizuje, že bude modernizovať systém ochrany utajovaných skutočností v súlade s predpismi Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) a podporí posilnenie postavenia NBÚ ako gestora v tejto oblasti.

V programovom vyhlásení sa vláda zaväzuje zvyšovať kvalitu a efektivitu realizácie bezpečnostných previerok prijatím systémových zmien v právnych predpisoch, ktoré odstránenia zákonné prekážky pri poskytovaní informácií potrebných pri ich výkone a vyhodnocovaní existujúcich rizík a vytvoria nové možnosti NBÚ na výkon previerok, vrátane prehodnotenia kategórií oprávnených osôb s osobitným postavením a okruhu inštitúcií ktoré previerky vykonávajú.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality